top of page

עו"ד חיה ארז

 

חגית הלמר - חיה ארז משרד עו"ד, חיה ארז

בוגרת המרכז הבינתחומי בהרצליה, עורכת דין משנת 2010.  

 

מאז  2010 אני עוסקת בתחומי הסביבה, והתכנון והבניה ובתחום זכויות אדם. בה בעת אני עוסקת במחקר משפטי ובקידום מדיניות ורגולציה סביבתית וכן הנחיתי קליניקה משפטית סביבתית באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

לתוך העשיה המשפטית שלי אני מביאה ניסיון ארוך שנים שצברתי בתחילת הדרך כביולוגית ומדריכת טיולים, ובהמשכה, במשך שנים ארוכות, בתפקידי ניהול בחברות הייטק. 

 

***

"אדם זה, חשב לעצמו הנסיך הקטן בעת שהמשיך במסעו, אדם זה יהיה ללעג בפי כל האחרים - בפי המלך, האיש היהיר, השתיין, ואיש העסקים, ועם זה הוא היחיד מביניהם שאיננו מגוחך בעיני. אולי מן הסיבה שהוא עוסק בדבר־מה נוסף פרט לעצמו"

 

עולם המשפט מבחינתי הוא "הדבר מה הנוסף", באמצעותו אני יכולה לתרום לשינוי פני החברה בהיבטים החשובים לי. לקדם את תפישת העולם שלי, שבמרכזה הזכות של כולנו לחיים בסביבה בריאה וראויה יותר ואת ההכרה בכך שמהיותנו חלק מהטבע הסובב אותנו, מוטלת עלינו אחריות לכבד ולשמר אותו, למען עצמנו ולמען ילדינו ונכדינו אחרינו.

 

אני מאמינה שהקשבה ושיתוף פעולה הם הדרך היעילה לפתור קונפליקטים. וכשנדרש, נאבקת בנחישות כדי להזיז את ההרים שחוסמים את הדרך.

 

 

 

 

 

 

bottom of page