top of page

אפריל 2020. העבודה בענפי הבניה והתשתיות ומפעלים פטרוכימיים מזהמים נמשכה בעת מגיפת הקורונה כרגיל, בעוד שרוב מערך הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה הושבת, כחלק מהצעדים  לבלימת המגפה. כך, נוצרה למזהמים הזדמנות נוחה להפרה של דיני הסביבה, במטרה להשיא רווחים, ומבלי להיתפס. עמותת צלול עתרה לבג"ץ, באמצעותנו ובאמצעות משרד קלעי רוזן ושות', בדרישה להשיב לעבודה, באופן מידי, את מפקחי המשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה.

יולי 2017. ההתנגדות לתכנית המתאר הכוללנית של הרצליה הוגשה בשם 280 מתושבי שכונת נווה עמל בעיר, יחד עם משרד קלעי רוזן ושות', במטרה לסכל את סימון השכונה כמתחם להתחדשות עירונית, שניתן לבנות בכל פינה שלו מגדלי מגורים בני 30 קומות. זאת, למרות שלשכונה יש תב"ע שקבלה תוקף רק בשנת 2015,  ולאחר שבשנת 2016 סוכל, בלחץ התושבים, ניסיון של ראש העיר לקדם תכנית לבניית מגדלים בני 8-25 קומות בצירי השכונה המרכזיים. בעקבות לחץ ציבורי ולאחר שהגשנו לוועדה המקומית חוות דעת משפטית בעניין, העירייה דרשה וקבלה מהוועדה המחוזית שהות להגיש תכנית מתוקנת עד מרץ 2019.

מאי 2018. לאחר הצלחת מאבק עיריית חיפה וצלול לסגירת מכל האמוניה, חיפה כימיקלים דחפה לפתרון של יבוא אמוניה באניות, שיעגנו באופן קבע (בטווח הקצר בהמל ובטווח הארוך יקשרו  למקשר ימי. כדי לסייע למפעל, המדינה החליטה לעקוף את העירייה ולקדם את תכנון המקשר הימי ברמה הארצית, בות"ל, במקום בוועדה המחוזית חיפה. צלול, באמצעותנו ובאמצעות משרד קלעי, רוזן ושות' עתרה לבג"צ כנגד החלטה זו. בהמשך הוגשה על-ידי עיריית חיפה עתירה דומה. 

יולי 2017. ההתנגדות לתכנית המתאר הכוללנית של הרצליה הוגשה בשם 280 מתושבי שכונת נווה עמל בעיר, יחד עם משרד קלעי רוזן ושות', במטרה לסכל את סימון השכונה כמתחם להתחדשות עירונית, שניתן לבנות בכל פינה שלו מגדלי מגורים בני 30 קומות. זאת, למרות שלשכונה יש תב"ע שקבלה תוקף רק בשנת 2015,  ולאחר שבשנת 2016 סוכל, בלחץ התושבים, ניסיון של ראש העיר לקדם תכנית לבניית מגדלים בני 8-25 קומות בצירי השכונה המרכזיים. בעקבות לחץ ציבורי ולאחר שהגשנו לוועדה המקומית חוות דעת משפטית בעניין, העירייה דרשה וקבלה מהוועדה המחוזית שהות להגיש תכנית מתוקנת עד מרץ 2019.

אוגוסט 2017. ביום שישי, 30.6.17, קרסה בריכת מי גבס חומציים של מפעל רותם אמפרט וגל החומצה בגובה מטרים, שזרם ממנה, הציף את נחל אשלים ושרף כל מה שעמד בדרכו. המשרד, יחד עם משרד קלעי, רוזן ושות' ומשרד עו"ד אסף פינק הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הנזק האדיר שנגרם לנחל נגד המפעל ונושאי המשרה הבכירים שלו ונגד חברת האם, כי"ל. 

אוגוסט 2017. ביום שישי, 30.6.17, קרסה בריכת מי גבס חומציים של מפעל רותם אמפרט וגל החומצה בגובה מטרים, שזרם ממנה, הציף את נחל אשלים ושרף כל מה שעמד בדרכו. המשרד, יחד עם משרד קלעי, רוזן ושות' ומשרד עו"ד אסף פינק הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הנזק האדיר שנגרם לנחל נגד המפעל ונושאי המשרה הבכירים שלו ונגד חברת האם, כי"ל. 

יולי 2017.  אחרי מאבק ציבורי של עמותת צלול שנים, בית המשפט העליון דחה את ערעור חיפה כימיקלים על פסק הדין, שהורה לסגור את מכל האמוניה המסוכן בחיפה. עמותת צלול הצטרפה באמצעותנו ובאמצעות משרד קלעי, רוזן ושות', לצד עיריית חיפה, בהליכי הערעור של חיפה כימיקלים על מתן צו להפסקת העיסוק במכל האמוניה בבית המשפט המחוזי בחיפה ובבית המשפט העליון. בפסק הדין, בביה"מ העליון התקבלה טענתנו, שהמדינה התנהלה מול המפעל כרגולטור שבוי. 

כבר מספר שנים, שהמשרד מלווה את עמותת צלול במאבק על אסדרה של רגולציה במים הכלכליים. מטרת המאבק היא שינוי המצב, שבו בעל הסמכות היחיד בים הוא משרד האנרגיה, והמשרד להגנת הסביבה הוא, לכל היותר, יועץ בלבד. הפעילות כללה ניסוח הצעת חוק אזורים ימיים, מקבילה להצעת החוק הממשלתית, חברות בוועדת היגוי של הסקר האסטרטגי הסביבתי הימי, שערך משרד האנרגיה, גיבוש אסטרטגיה משותפת לכלל הארגונים הסביבתיים, השתתפות בדיונים על הצעת החוק בכנסת ובמנהל התכנון, המוביל פרויקט לגיבוש מדיניות לתכנון המרחב הימי.

קידום אסדרת הרגולציה באזורים הימיים של ישראל

יוני 2018.  ביוני 2016 הגשנו, יחד עם משרד קלעי, רוזן ושות', בשם תושבת יהוד, בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד העירייה על שימוש במפוחי עלים, בניגוד לאיסור החוקי על שימוש בהם. בצעד לא מובן מאליו, עיריית יהוד לקחה על עצמה אחריות וגיבשה יחד איתנו הסכם פשרה, שכולל פרויקטים סביבתיים רבים לטובת הציבור בעיר, כמו הכנת מפה דיגיטלית אינטראקטיבית לאתרי טבע בעיר, ביצוע סקר עצים, בדיקת קרינה רציפה בבתי הספר בעיר, תכנית לימודים לטבע עירוני בכל גני הילדים בעיר לאורך מספר שנים, שיפור הטיפול בתלונות התושבים ועוד. אנו תקווה שההסכם יאושר בהקדם על-ידי בית המשפט.

יוני 2018.  ביוני 2016 הגשנו, יחד עם משרד קלעי, רוזן ושות', בשם תושבת יהוד, בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד העירייה על שימוש במפוחי עלים, בניגוד לאיסור החוקי על שימוש בהם. בצעד לא מובן מאליו, עיריית יהוד לקחה על עצמה אחריות וגיבשה יחד איתנו הסכם פשרה, שכולל פרויקטים סביבתיים רבים לטובת הציבור בעיר, כמו הכנת מפה דיגיטלית אינטראקטיבית לאתרי טבע בעיר, ביצוע סקר עצים, בדיקת קרינה רציפה בבתי הספר בעיר, תכנית לימודים לטבע עירוני בכל גני הילדים בעיר לאורך מספר שנים, שיפור הטיפול בתלונות התושבים ועוד. אנו תקווה שההסכם יאושר בהקדם על-ידי בית המשפט.

מאי 2017.  מתקן הטיפול בשפכים (מט"ש) של איגוד ערים דרום שרון מזרחי (ביוב) בניר אליהו מזרים במשך שנים שפכים וקולחים באיכות ירודה, הזורמים לנחל סיר ונחל קנה, ומשם לירקון, תוך גרימת מפגעי ריח קשים לתושבי האזור ופגיעה קשה במערכת האקולוגית בנחל. שדרוג המט"ש נדחה במשך שנים, למרות שכל הרשויות ידעו, שהוא מטפל בכמות העולה בהרבה על הקיבולת שלו. בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה יחד עם משרד קלעי, רוז ושות' ומשרד ורצהיזר ושות', ביקשנו לצמצם את המפגע, עד הפסקתו עם סיום שדרוג המט"ש, הכנת תכנית לשיקום הנחל ופיצוי על הסבל שנגרם לתושבי האזור במשך שנים.

bottom of page